Algemene Voorwaarden

Deze bepalingen en voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) regelen het gebruik van www.247Readings.com en/of eventuele bijbehorende toepassingen (de “Site”). Deze Site is eigendom van en wordt beheerd door 24/7Readings. Deze Site is een ecommerce website/toepassing.

Consultants op deze site zijn onafhankelijke contractanten, geen werknemers van 24/7Readings.

Door het gebruik van deze Site, geeft u aan dat u deze Algemene Voorwaarden heeft gelezen en begrepen en gaat u ermee akkoord zich er altijd aan te houden.

Intellectueel Eigendom

Alle inhoud gepubliceerd en beschikbaar gesteld op onze Site is het eigendom van 24/7Readings en de makers van de Site. Dit omvat, maar is niet beperkt tot afbeeldingen, tekst, logo’s, documenten, downloadbare bestanden en alles wat bijdraagt aan de samenstelling van onze Site.

Leeftijdsbeperkingen

De minimumleeftijd om onze Site te gebruiken is 18 jaar. Door deze Site te gebruiken, stemmen gebruikers ermee in dat zij ouder dan 18 jaar zijn. Wij nemen geen wettelijke verantwoordelijkheid voor valse verklaringen over leeftijd.

Aanvaardbaar gebruik

Als gebruiker van onze Site gaat u ermee akkoord onze Site legaal te gebruiken, onze Site niet te gebruiken voor illegale doeleinden en niet

 • Andere gebruikers van onze Site lastig te vallen of te mishandelen.
 • De rechten van andere gebruikers van onze Site te schenden.
 • De intellectuele eigendomsrechten van de eigenaars van de Site of een derde partij van de Site te schenden.
 • Hacken van de account van een andere gebruiker van de Site.
 • Handelen op een manier die als frauduleus kan worden beschouwd.
 • Materiaal plaatsen dat als ongepast of aanstootgevend kan worden beschouwd.
 • U zult zich niet bemoeien met, verstoren van, of proberen ongeautoriseerde toegang te krijgen tot de Site of haar gerelateerde servers of netwerken of robots of spiders gebruiken om de Site te scannen.
 • U zult niet verstoren of manipuleren van de Member feedback rating systeem. 24/7Readings kan, zonder voorafgaande kennisgeving, oude beoordelingen verwijderen of beoordelingen uitsluiten waarvan 24/7Readings gelooft dat het de integriteit ervan in gevaar brengt. Als wij geloven dat u onze Site illegaal gebruikt of op een manier die in strijd is met deze Algemene Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor om uw toegang tot onze Site te beperken, op te schorten of te beëindigen. We behouden ons ook het recht voor om alle wettelijke stappen te ondernemen die nodig zijn om te voorkomen dat u toegang krijgt tot onze Site.

Bijdragen van gebruikers

Gebruikers mogen de volgende informatie op onze Site plaatsen:

 • Openbare opmerkingen. Door publiekelijk berichten op onze Site te plaatsen, gaat u ermee akkoord niet onwettig te handelen of deze Algemene Voorwaarden te schenden.

Accounts

Wanneer u een account aanmaakt op onze Site, gaat u akkoord met het volgende:

 • U bent als enige verantwoordelijk voor uw account en de veiligheid en privacy van uw account, inclusief wachtwoorden of gevoelige informatie die aan die account is gekoppeld.
 • Alle persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt via uw account is up-to-date, accuraat en waarheidsgetrouw en dat u uw persoonlijke informatie zult bijwerken als deze verandert. Wij behouden ons het recht voor om uw account op te schorten of te beëindigen als u onze Site illegaal gebruikt of als u deze Algemene Voorwaarden schendt.

Verkoop van diensten

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de verkoop van diensten die op onze Site beschikbaar zijn. De volgende diensten zijn beschikbaar op onze Site:

 • Consultaties. De diensten worden volledig betaald voor aanvang van de dienst. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die op onze Site worden weergegeven op het moment dat u deze opent. Alle informatie, beschrijvingen of afbeeldingen die wij verstrekken over onze diensten zijn zo nauwkeurig mogelijk. Wij zijn echter niet wettelijk gebonden aan dergelijke informatie, beschrijvingen of afbeeldingen, aangezien wij de juistheid van alle diensten die wij leveren niet kunnen garanderen. U gaat ermee akkoord dat u op eigen risico diensten van onze Site koopt. Wij behouden ons het recht voor om uw bestelling te wijzigen, af te wijzen of te annuleren wanneer dat noodzakelijk wordt. Als wij uw bestelling annuleren en uw betaling reeds hebben verwerkt, zullen wij u een terugbetaling geven gelijk aan het bedrag dat u betaald heeft. U stemt ermee in dat het uw verantwoordelijkheid is om uw betalingsinstrument te controleren om de ontvangst van een eventuele terugbetaling te verifiëren.

Abonnementen

24/7Readings kan van tijd tot tijd optionele abonnementen voor diensten aanbieden. Indien gekozen, wordt uw abonnement automatisch vernieuwd, en u wordt automatisch gefactureerd totdat wij bericht ontvangen dat u het abonnement wilt annuleren. Om uw abonnement te annuleren, gelieve de klantendienst te contacteren.

Gratis proefversie

Wij bieden de volgende gratis proefperiode van onze diensten aan: 3 gratis minuten die beginnen wanneer een lid op de knop “Introductieaanbieding” klikt en een consultant selecteert. Aan het einde van uw gratis proefperiode betaalt u automatisch weer de volledige prijs voor de diensten, tenzij er andere optionele promoties beschikbaar zijn.

Betalingen

Wij accepteren de volgende betaalmethoden op onze Site:

 • Kredietkaart. Wanneer u ons uw betalingsinformatie verstrekt, geeft u ons toestemming voor het gebruik van en toegang tot het betalingsinstrument dat u hebt gekozen. Door ons uw betalingsinformatie te verstrekken, machtigt u ons om het verschuldigde bedrag ten laste te brengen van dit betalingsinstrument. Als wij van mening zijn dat uw betaling in strijd is met de wet of deze Algemene Voorwaarden, behouden wij ons het recht voor uw transactie te annuleren of terug te draaien.

Garanties

Als u niet volledig tevreden bent, neem dan contact op met de klantenservice.

Wet Consumentenbescherming

Waar de Australische Consumentenwet, Schedule 2 van de Competition and Consumer Act 2010, of enige andere consumentenbeschermingswetgeving in uw rechtsgebied van toepassing is en niet kan worden uitgesloten, zullen deze Algemene Voorwaarden uw wettelijke rechten en rechtsmiddelen onder die wetgeving niet beperken. Deze Algemene Voorwaarden zullen worden gelezen met inachtneming van de dwingende bepalingen van die wetgeving. Als er een conflict is tussen deze Algemene Voorwaarden en die wetgeving, zijn de dwingende bepalingen van de wetgeving van toepassing.

Beperking van Aansprakelijkheid

24/7Readings en onze directeuren, functionarissen, agenten, werknemers, dochterondernemingen en filialen zullen niet aansprakelijk zijn voor enige acties, claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten met inbegrip van juridische kosten uit uw gebruik van de Site.

Schadeloosstelling

Behalve waar verboden door de wet, door het gebruik van deze Site vrijwaart en stelt u 24/7Readings en onze directeuren, functionarissen, agenten, werknemers, dochterondernemingen en filialen schadeloos voor alle acties, claims, verliezen, schade, aansprakelijkheden en kosten met inbegrip van juridische kosten die voortvloeien uit uw gebruik van onze Site of uw overtreding van deze Algemene Voorwaarden.

Toepasselijk recht

Deze Algemene Voorwaarden worden beheerst door de wetten van de staat Queensland, Australië.

Aanvullende Voorwaarden

 • Alle prijzen zijn in United States Dollars, en u zult worden gefactureerd in United States Dollars.
 • Voor inactieve accounts die niet zijn toegevoegd of gebruikt voor transacties voor meer dan 12 maanden, 24/7Readings behoudt zich het recht voor om een administratieve vergoeding van maximaal US $ 5,00 per maand in rekening te brengen totdat het beschikbare rekeningsaldo is uitgeput.
 • Voor inactieve abonnementsaccounts die gedurende meer dan 24 maanden niet gebruikt zijn voor transacties, behoudt 24/7Readings zich het recht voor om maandelijks een administratieve kost van maximaal de waarde van het maandelijkse abonnement aan te rekenen.
 • U gaat ermee akkoord zich te houden aan de prijsvoorwaarden overeengekomen met een Consulent tijdens het gebruik van de Site en aan 24/7Readings alle vergoedingen te betalen voor diensten die aan u geleverd zijn door de Consulent.
 • U kunt om terugbetaling van uw rekeningsaldo verzoeken nadat alle betalingen door 24/7Readings zijn ontvangen voor alle vergoedingen en/of geleverde diensten.
 • Tijd kosten zijn gebaseerd op stappen van een minuut zoals gemeten op 24/7Readings’ servers. Elk gebruik van een gedeeltelijke minuut wordt naar boven afgerond tot een volledige minuut. 24/7Readings is niet aansprakelijk voor eventuele problemen, verkeerde berekeningen, of storingen in de verwerking van betalingen. Als u denkt dat er een fout is opgetreden, neem dan contact op met de klantenservice.

Scheidbaarheid

Indien op enig moment enige van de bepalingen in deze Algemene Voorwaarden inconsistent of ongeldig blijken te zijn onder de toepasselijke wetgeving, zullen deze bepalingen als nietig worden beschouwd en uit deze Algemene Voorwaarden worden verwijderd. Alle andere bepalingen zullen niet worden beïnvloed door de verwijdering en de rest van deze Algemene Voorwaarden zal nog steeds als geldig worden beschouwd. Wijzigingen Deze Algemene Voorwaarden kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd om te blijven voldoen aan de wet en om eventuele wijzigingen te weerspiegelen in de manier waarop wij onze Site beheren en de manier waarop wij verwachten dat gebruikers zich op onze Site gedragen. Wij zullen gebruikers per e-mail op de hoogte stellen van wijzigingen in deze Algemene Voorwaarden of een kennisgeving op onze Site plaatsen.

Contactgegevens

Neem contact op met de klantenservice als u vragen of opmerkingen hebt. Onze contactgegevens zijn als volgt: help@247Readings.com U kunt ook contact met ons opnemen via het feedback formulier dat beschikbaar is op onze Site. Wij heten u welkom bij 24/7Readings!

English

tarot app iconTarot App

tarot app icon
Super start van de dag
Iedere dag trek ik met veel plezier een kaart. Nieuwsgierig als ik ben naar het onbekende licht op de kaart een tipje van het paranormale op. Boeiend.
5 jaar geleden - Anita Schulting